Planul de Mobilitate Urbană – probleme și soluții

Planul de Mobilitate Urbană – probleme și soluții

În acest articol, îmi propun să prezint câteva aspecte ce țin de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, un document extrem de important pentru toți locuitorii Iașului.

Înainte de toate, filosofia de la care ar trebui să plece un astfel de document este aceea că nevoile omului sunt prioritare în fata nevoilor masinilor. Într-un Plan de Mobilitate Urbana Durabilă, discutiile nu mai sunt axate pe trafic, ci pe oameni, cu accent pe accesibilitate şi calitatea vieţii. Însă cea mai importantă parte care s-a omis din elaborarea acestui document de către Primăria Iași este tocmai informarea și implicarea cetățenilor.

Respectarea principiului abordării participative în elaborarea PMUD, condiție prealabilă de pregătire a acestui document, așa cum este precizat în recomandările Comisiei Europene, este o condiție care până acum a fost tratată superficial de către administrația locală. Recomandările includ ”planificarea participativă ca o condiție prealabilă pentru ca cetățenii și părțile interesate să preia dreptul de proprietate asupra planului de mobilitate urbană durabilă și asupra politicilor pe care acesta le promovează. Aceasta face ca acceptarea de  către  public  și sprijinul  oferit de  acesta să fie la un nivel ridicat si astfel sa se reducă la minimum riscurile pentru factorii de decizie, facilitându-se implementarea planului.”

În aceste condiții, Primăria Iași a redus ”planificarea participativă” la o simplă punere în fața faptului împlinit a cetățenilor, printr-un simulacru de dezbatere publică. ”Participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative” nu înlocuiește implicarea cetățenilor în planificarea strategiei. Astfel, cu toate că PMUD ar fi trebuit sa reprezinte un model nou de abordare a planificării urbane, implicarea cetățenilor și părților implicate fiind punctul forte, s-a utilizat tot modelul tradițional de planificare, cel care a făcut din Iași al doilea cel mai poluat din România și unul dintre cele mai congestionate oraș din țara noastră.

Citește și: Care este calitatea aerului pe care îl respirăm?

Sigur, cu o administrație care ne-a adus în situația în care respirăm mai mult praf decât aer, informațiile despre realizarea PMUD Iași  nu aveau cum să ajungă la urechile cetățenilor. Pentru că, pusă față în față cu principiile de planificare durabilă a mobilității urbane, actuala administrație a orașului ar fi trebuit să recunoască faptul că a nenorocit traficul din oraș.

Pentru ca cetățenii să se poată implica în dezbateri și pentru a putea să-și formeze o opinie despre ce e mai bine pentru ei și pentru familiile lor, este obligatoriu să li se explice principiile dezvoltării durabile a mobilității urbane și situația reală evaluată pe baza unor studii.

Așadar, solicit organizarea de întâlniri de informare, atâtea câte sunt necesare, unde să fie invitați cetățenii, reprezentanții instituțiilor responsabile de implementarea PMUD, reprezentanții partidelor politice reprezentate în Consiliile Locale și experții care realizează PMUD. Organizarea acestor întâlniri oferă posibilitatea părților interesate să analizeze în cunoștință de cauză oportunitatea măsurilor propuse. În caz contrar, dacă cetățenii, funcționarii și membrii consiliilor locale nu se vor simți implicați în acest proiect, există riscul ca toată energia acestora să se canalizeze în contestarea PMUD, facilitându-se astfel blocarea proiectelor. Acesta este și motivul pentru care experții au subliniat necesitatea planificării participative: reducerea la minimum a riscurilor pentru factorii de decizie, facilitându-se implementarea planului.

Totodată, o altă problemă este că, așa cum ne-a obișnuit, Primăria a pus ”căruța înaintea boilor”, pentru că planul nu este fundamentat corect. Unele dintre condiționalitățile și corelările obligatorii pentru realizarea acestui document sunt:

 • Realizarea planului de urbanism general (PUG) – nu este gata
 • Planul de amenajare al teritoriului metropolitan – nu este gata
 • Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Iași – nu este gata

Actuala administrație are o abordare total greșită asupra dezvoltării orașului. Ei au rămas blocați în trecut, în modelul comunist de dezvoltare, fără să înțeleagă că modelul actual de dezvoltare înseamnă cu totul alți vectori și altă structură de dezvoltare.

În mod specific, modelul comunist însemna:

 • Mari platforme industriale (cu zeci de mii de salariați)
 • Mari cartiere-dormitor (cu zeci de mii de locuitori)
 • Mari capacități de transport între ele (linii de tramvai)

Este cât se poate de evident că această structură de vectori de mobilitate s-a schimbat, întrucât:

 • Nu mai sunt platforme industriale cu mii de salariați (de exemplu, fabrica Delphi își transportă angajații cu propriile mijloace de transport);
 • A crescut considerabil gradul de mobilitate al populației cu mijloace de transport proprii;

Așadar, reabilitarea întregii structuri de tramavaie moștenite de la comunism nu se justifică, întrucât:

 • Sunt investiții mari, nerecuperabile;
 • Sunt investiții care în exploatare vor aduce pierderi zilnice;
 • Nu rezolvă problema mobilității întrucât vectorii actuali de trafic sunt alții;

Soluția, în ceea ce privește rețeaua de tramvaie, constă în identificarea unor trasee în structura actuală a orașului, capacile în exploatare să nu aducă pierderi zilnice și rezolvarea lor completă sub forma unor magistrale, cu undă verde, cu tramvaie de ultimă generație. De exemplu, Agronomie – Tudor – Tehnopolis.

În concluzie, proiectul e facut birocratic, deși importanța lui este una covărșitoare. Nu există o strategie de dezvoltare a zonei metropolitane Iasi si nici planuri urbanistice care sa vizeze dezvoltarea coerentă a acestei zone, iar pentru localitățile incluse în zona metropolitană, Planurile  Urbanistice Generale sunt expirate. Mai mult, nu există o strategie de dezvoltare coerentă pentru transportul public, mai ales după ce RATP a fost băgat în faliment de actuala administrație.

Citește și: Actuala administrație a băgat și RATP în faliment

Având în vedere calitatea acestor documente publice, Planul de  Mobilitate Urbană Durabilă nu poate fi decât aproximativ. Așadar, este evidentă o defecțiune structurală în funcționarea administrației locale. Avem o administrație care nu este capabilă să asigure pachetul coerent de proiecte urbanistice și pentru investiții, pentru a susține dezvoltarea orașului.

Comentarii

comentarii